เกม DIY ที่ช่วยพัฒนาเสริมสร้างทักษะการเรียกรู้ให้กับเด็ก 6-12 ปี

สำหรับเกม DIY ซึ่งเป็นเกมประดิษฐ์ที่สามารถนำวัสดุเหลือใช้ที่อยู่ภายในบ้าน มาออกแบบประดิษฐ์ขึ้นมาให้เป็นเกมที่ช่วยในการฝึกทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว บางครั้งกิจกรรมนี้ทางโรงเรียนก็จะมีคุณครูผู้สอนที่คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำ และฝึกให้เด็ก ๆ สามารถที่จะประดิษฐ์ของเล่นเหล่านนี้ให้ออกมาเป็นเกมในรูปแบบของความคิด รวมข้อมูลข่าวเกม สร้างสรรค์ที่สามารถนำมาเล่นได้จริง ที่สำคัญยังสามารถสอดแทรกความรู้ในเรื่องของการรู้จักประหยัดอดออมไปได้อีกทางหนึ่งด้วย เพราะนอกจากที่ไม่ต้องจ่ายเงินซึ่งเกมหรือของเล่นราคาแพง

DIY

แต่กลับนำเอาสิ่งของวัสดุที่คิดว่าไม่มีค่ากลับมาใช้จนเกิดประโยชน์ได้ ซึ่งนับว่าเป็นการปลูกฝังความคิดให้กับเด็ก ๆได้อีกทางหนึ่ง เกม DIY นอกจากจะช่วยฝึกทักษะความรู้ความสามารถ และพัฒนาการที่สมวัยของเด็ก ๆในช่วงวัยนี้ได้แล้ว ยังเป็นการฝึกให้เขากล้าที่จะแสดงออก กล้าที่จะใช้ความคิดในการออกแบบสิ่งต่าง ๆที่คิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นได้ ถึงแม้อาจจะมองว่าเป็นเกมที่ไม่มีค่าไม่มีราคา แต่เชื่อมหรือไม่ว่า มันสามารถสร้างเด็กอัจฉริยะคนหนึ่งให้เกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่ทันสังเกตมาก่อนเลยก็ได้ 

เกม DIY สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุใกล้ตัว ที่ช่วยเพิ่มทักษะให้กับเด็ก ๆได้มีอะไรบ้าง

  1. เกมฝึกความคิด ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์จากแก้วพลาสติกหรือแก้วกระดาษ ที่ใช้ปากกาเขียนตัวเลขและเครื่องหมายสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ไว้จากนั้นก็ใช้วิธีการหมุนแก้วไปตามตำแหน่งของตัวเลขและเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่ต้องการ
  2. เกมฝึกทักษะทางความจำ ด้วยการใช้ก้อนหินทาสีและวาดรูปสัญลักษณ์อวัยะวะของง่างกาย เมื่อเอ่ยชื่ออวัยวะชิ้นไหนก็ให้หยิบชิ้นนั้นขึ้นมา 
  3. เกมฝึกทักษะด้านอารมณ์ ด้วยการวาดรูปความรู้สึกของแต่ละลักษณะอารมณ์ แล้วให้สังเกตบุคคลที่อยู่รอบข้างว่ากำลังมีอารมณ์แบบไหน จากนั้นก็ให้หยิบลักษณะอารมณ์นั้นขึ้นมา เกม DIY ที่ฝึกทักษะด้านอารมณ์จะช่วยฝึกให้เขาสามารถเขาใจความรู้สึกได้มากขึ้น 
  4. เกมฝึกการสังเกตไม่ว่าจะเป็นขนาด สี รูปร่าง ซึ่งเกมนี้จะช่วยให้เขารู้จักแยกแยะและสังเกตสิ่งต่าง ๆรอบตัวได้เป็นอย่างดี 
DIY

สำหรับเกมDIY กับสิ่งประดิษฐ์รอบกายที่ใช้เพียงแค่วัสดุเหลือใช้ สามารถที่จะทำเป็นเกมฝึกทักษะทั่วไปที่เกี่ยวกับพัฒนาการของการเจริญเติบโตตามวัย ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ที่สำคัญในระหว่างที่เล่นนั้น ยังสามารถที่จะสอดแทรกความรู้และสอนสิ่งต่าง ๆที่เกิดขึ้นให้กับเขาได้อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นทั้งเกมที่สนุกและมีความรู้พร้อมทั้งช่วยให้เด็ก ๆเติบโตตามวัยได้อย่างแท้จริง 

You may also like...