Tagged: การเล่นเกม

เกมฝึกสมอง

หลักใน การเล่นเกม ออนไลน์ 5 ข้อ ปลอดภัย ห่างไกลปัญหาสุขภาพ 

การเล่นเกม ออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายคนนิยมทำกันเพื่อเป็นการผ่อนคลายสมอง และความเครียดในระหว่างทำวัน ซึ่งการเล่นมากเกินไปมีผลเสียต่อสุขภาพมาก ดังนั้น หลักในการเล่นเกม รวมข้อมูลข่าวเกม ออนไลน์ ที่ดี ควรมี 5 ข้อ ต่อไปนี้  ตำแหน่งในการวางอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ กับระยะสายตาต้องไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร  ท่านั่งในการเล่นเกมหลังต้องทรง มือที่ใช้ในการเลื่อนเมาส์ หรือ กดแป้นพิมพ์ ข้อศอกต้องขนานกับโต๊ะ  ปรับเปลี่ยนท่าทางตนเองทุก 30 นาที ไม่นั่งแช่นานเกินไป เสี่ยงต่อการเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท  พักสายตาเป็นระยะด้วยการหันไปมองสีเขียว ต้นไม้ หรือ หลับตาลงนาน...

สมาธิ

บอกต่อ 3 เกมฝึก สมาธิ เล่นง่าย ไม่เสียเงิน

“สมาธิ” เป็นหนึ่งสิ่งที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ให้ไปได้ไว และทุกอย่างของการดำเนินชีวิตจะราบรื่น มีสติในการดำรงชีวิต ซึ่งปัจจุบันการฝึกสมาธินั้น ไม่ได้มีเพียงการนั่งสมาธิ การนอนสมาธิ หรือ การเข้าวัดเข้าวาไปปฏิบัติอย่างเดียว มี เกมฝึกสมาธิ ด้วย สามารถนำมาใช้กับทุกคน ไม่ว่าจะเด็กเล็ก หรือ คนโต ล้วนใช้เกมได้ ให้ทั้งความสนุกสนาน และมีประโยชน์ที่สุด สำคัญสามารถหาดาวน์โหลดได้ง่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย เล่นได้จริง และหลากหลาย ทว่าใน ที่นี่ ยกตัวอย่าง 3 เกมยอดนิยมกัน บอกต่อ 3 เกมฝึก สมาธิ เล่นง่าย ไม่เสียเงิน ...